Alena Kučerová

Alena Kučerová (*1935)

Alena Kučerová se narodila na Vinohradech v Praze v roku 1935. Studovala nejprve na Vyšší…

Aleš Mikoláš

Aleš Mikoláš (1852 - 1913)

Malíř, ilustrátor a grafik Mikoláš Aleš je jednou z nejzásadnějších osobností generace Národního divadla. Studoval…

Anderle Jiří

Anderle Jiří (1936)

Český akademický malíř, grafik a ilustrátor, narozen 14. 9. 1936 v Pavlíkově. Studium absolvoval na…

Antl Libor

Antl Libor

Umělec, jehož tvorba se vyznačuje specifickým přístupem i osobitým technickým provedením. Abstraktní obrazy, tvořené…

Antonín Gavlas

Antonín Gavlas (1953)

Antonín Gavlas se narodil v roce 1953 v Novém Jičíne.…

Barbara Issa Wagner

Barbara Issa Wagner (1978)

Po svém studiu v ateliéru svého otce a pobytu v Barceloně předvedla své obrazy a kresby veřejnosti na výstavách v…

Bárta Radomír

Bárta Radomír (1958)

Český umělecký kovář, sochař a designer. Byl žákem pana Zeleného z brněnské Školy uměleckých řemesel. Ve své práci…

Benda Josef

Benda Josef (1946)

Výtvarník Josef Benda studoval na brněnské škole uměleckých řemesel. Věnuje se především řezbářství a také malbě.…

Benedikt Václav

Benedikt Václav (1952)

Plzeňský rodák Václav Benedikt patří k významným představitelům současné české výtvarné scény. V letech 1978-1984…

Beneš Vincenc

Beneš Vincenc (1883-1979)

Studium absolvoval na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl členem SVU Mánes, Osmy a…

Bím Tomáš

Bím Tomáš (1946)

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských…

Binder Erik

Binder Erik (1974)

Slovenský umělec, studium absolvoval na VŠVU v Bratislavě, doktorát u prof. Ladislava Čarného. Pedagogicky působil…

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

Blažíček byl nazýván "malířem radosti" a z jeho obrazů opravdu na pozorovatele působí povznesená nálada. Uvolněný…

Bohdan Lacina

Bohdan Lacina (1912 - 1971)

Bohdan Lacina se narodil v roce 1912. Byl český malíř, grafik, ilustrátor a také profesor dějin umění a výtvarné…

Bokšay Jozef

Bokšay Jozef (1891 - 1975)

Ukrajinský malíř Jozef Bokšay od roku 1918 vyučoval kreslení společně s geometrií na gymnáziu v Užhorodu. Současně…

Bořek Šípek

Bořek Šípek (1949 - 2016)

Bořek Šípek byl český výtvarník, architekt, designér a…

Born Adolf

Born Adolf (1930 - 2016)

Born je jedním z nejoblíbenějších českých malířů, grafiků a ilustrátorů. Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické…

Brožík Václav

Brožík Václav (1851-1901)

Český akademický malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, Mnichově a Drážďanech. Stal se představitelem…

Brunovský Albín

Brunovský Albín (1935 - 1997)

Slovenský malíř, ilustrátor a grafik Albín Brunovský studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Později…

Bukovac Vlaho

Bukovac Vlaho (1855-1922)

Chorvatský malíř, který tvořil převážně portréty a krajiny. Jeho realistický styl brzy opustil a přes impresionismus…

Čančík Arno

Čančík Arno (1942)

Arno Čančík studoval kovorytectví na státní odborné škole v Jablonci nad Nisou. Přibližně od sedmdesátých let se…

Čech Pavel

Čech Pavel (1968)

Dříve, než se Pavel Čech začal plně věnovat výtvarné tvorbě, pracoval řadu let jako hasič. V roce 2004 své povolání…

Červinka Zdeněk

Červinka Zdeněk (1928 - 2016)

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Chaba Karel

Chaba Karel (1925-2009)

Malíř a grafik. Byl samoukem, jeho tvorbu však ovlivnili malíři jako Jan Zrzavý a Marc Chagall. Jeho hlavním námětem…

Chlupáč Miloslav

Chlupáč Miloslav (1920 - 2008)

Malíř a sochař Miloslav Chlupáč se narodil v roce 1920 v Benešově u Prahy. Zpočátku se věnoval studiu medicíny, ale…

Cholewa Jacek

Cholewa Jacek (1968)

Sochař pocházející z Polska, v jeho tvorbě nacházíme především figurální motivy, které jsou zhotoveny z bronzu.…

Cigler Václav

Cigler Václav (1929)

Sochař, architekt a pedagog Václav Cigler, narozený ve Vsetíně, se řadí k našim nejvýznamnějším žijícím sklářům.…

Cundrla František

Cundrla František (1943-2011)

Akademický malíř, který se narodil 25. 11. 1943 ve Strážnici a zemřel 25. 4. 2011 v Hodoníně. Studoval na Střední…

Díaz Federico

Díaz Federico (1971)

Konceptuální a multimediální umělec česko‐argentinského…

Dvorský Bohumír

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Český malíř a grafik. Narodil se 21. 10. 1902 v Paskově u Místku a zemřel 11. 1. 1976. Absolvoval soukromá studia u…

Filipová Eva

Filipová Eva (1961)

Malířka narozena v roce 1961. Studium absolvovala na  FFUK  v Bratislavě.  Věnuje se malbě, kresbě a keramickým…

Fišerová Jaroslava

Fišerová Jaroslava

Malířka, ilustrátorka narozena ve Zlíně, žije a pracuje v Brně. Studium absolvovala na Střední průmyslové škole.…

Frolka Antoš

Frolka Antoš (1877 - 1935)

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Frýz Zdeněk

Frýz Zdeněk (1969)

Brněnský malíř, má jedinečný styl a jeho tvorba vychází z vlastní zkušenosti. Díla jsou zastoupena v českých i…

Gedeón Alberto

Gedeón Alberto (1976)

Umělecký sochař Alberto Gedeón se narodil roku 1976 v Limě. Svoji profesionální kariéru zahájil na Akademii…

Gross František

Gross František (1909-1985)

Český malíř a grafik. Studium absolvoval na České vysoké učení technické v Praze u profesora Oldřicha Blažíčka a…

Grus Jaroslav

Grus Jaroslav (1891-1983)

Český malíř, studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera. V jeho tvorbě…

Guillaumin Armand

Guillaumin Armand (1841-1927)

Francouzský malíř, litograf, ilustrátor. Navštěvoval malířskou školu Académie Suisse, kde se setkal s Cézannem a…

Halva Michal

Halva Michal (1964)

Michal Halva je umělcem, který ve své tvorbě snoubí imaginaci a hravost. Jeho dílo je nepřehlédnutelné a svojí…

Haushofer Max

Haushofer Max (1811-1866)

Německý malíř, je znám především jako profesor na pražské Akademii výtvarného umění - tzv. Haushoferova krajinářská…

Havelka Roman

Havelka Roman (1877 - 1950)

Krajinář Roman Havelka studoval u Julia Mařáka a Antonína Slavíčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky…

Höhmová Zdena

Höhmová Zdena (1955)

Malířka, ilustrátorka a grafička Zdena Höhmová se narodila v roce 1955 v Brně. V letech 1975-1981 studovala na…

Holub Josef

Holub Josef (1870 - 1957)

Malíř Josef Holub se v rámci své tvorby zabýval především krajinomalbou. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Hudeček Antonín

Hudeček Antonín (1872 - 1941)

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Hudeček František

Hudeček František (1909 - 1990)

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Husáriková Jindra

Husáriková Jindra

Malířka Jindra Husáriková studovala nejprve na Státní keramické škole v Teplicích a poté v letech 1949-1954…

Jambor Josef

Jambor Josef (1887 - 1964)

Josef Jambor, žijící v letech 1887 - 1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u…

Jan Slavíček

Jan Slavíček (1900 - 1970)

Jan Slavíček se narodil v roce 1900 v Praze. Byl to malíř…

Janeček Ota

Janeček Ota (1919 - 1996)

Vzhledem k tomu, že grafik, malíř a ilustrátor Ota Janeček je umělcem generace druhé světové války, v jeho tvorbě…

Jaroněk Bohumír

Jaroněk Bohumír (1866 - 1933)

Malíř a grafik Bohumír Jaroněk byl původně vyučen jako řezbář, absolvoval odbornou školu pro umělecký průmysl…

Jarošová Lenka

Jarošová Lenka (1957)

Lenka Jarošová se narodila v roce 1957 v Novém Boru. Práci se sklem se zabývá již od střední školy. V letech 1976…

Jíra Josef

Jíra Josef (1929-2005)

Český malíř, ilustrátor a grafik, byl studentem AVU v Praze u profesorů Miloslava Holého, Otakara Nejedlého nebo…

Jirků Boris

Jirků Boris (1955)

Malíř, ilustrátor a sochař Boris Jirků se narodil v roce 1955 ve Zlíně. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Jiroudek František

Jiroudek František (1914 - 1991)

František Jiroudek studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u W. Nowaka. V roce 1937 bylo několik jeho děl…

Kadlecová Zuzana

Kadlecová Zuzana (1960)

Malířka Zuzana Kadlecová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zpočátku se věnovala studiu…

Kaláb František

Kaláb František (1908-1950)

Brněnský malíř, sochař, grafik, scénograf, ilustrátor. Školil se na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora…

Kalina Karel

Kalina Karel (1949)

Karel Kalina pochází z Nového Města na Moravě. Hlavní téma, promítající se skrz celou jeho tvorbu, představuje jeho…

Kaloč Jiří

Kaloč Jiří (1943)

Malíř Jiří Kaloč vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Hlavní inspiraci autorovy…

Kalvoda Alois

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Malíř a grafik Alois Kalvoda pocházel ze Šlapanic u Brna. V letech 1892-1897 studoval na Akademii výtvarných umění v…

Kanyza Jan

Kanyza Jan (1947)

Jan Kanyza se narodil v roce 1947 v Lipníku nad Bečvou. Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v…

Kars Georges

Kars Georges (1880 - 1945)

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Knotek Aleš

Knotek Aleš (1956)

Aleš Knotek se narodil v roce 1956 v Ivančicích. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se v…

Kodet Kristian

Kodet Kristian (1948)

Kristian Kodet se narodil v roce 1948 do umělecké rodiny českého sochaře Jana Kodeta. Jeho dědečkem byl sochař…

Komárek Vladimír

Komárek Vladimír (1928 - 2002)

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Kompánek Vladimír

Kompánek Vladimír (1927 - 2011)

Slovenský malíř a sochař Vladimír Kompánek studoval v letech 1947-1949 na Slovenské vysoké škole technické v…

Kotík Pravoslav

Kotík Pravoslav (1889 - 1970)

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Kratina Radoslav

Kratina Radoslav (1928-1999)

Český malíř, sochař, grafik, fotograf, kurátor. Studium absolvoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a na Vysoké…

Kremlička Rudolf

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Český malíř, který byl členem skupiny Tvrdošíjných a SVU Mánes. Studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v…

Kříž Milan

Kříž Milan (1945)

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Kubíček Jánuš

Kubíček Jánuš (1921 - 1993)

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Kubín Otakar

Kubín Otakar (1883 - 1969)

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Kuklík Ladislav

Kuklík Ladislav (1947)

Ladislav Kuklík studoval v letech 1968-1974 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Realizuje se zejména v…

Kuklíková Michaela

Kuklíková Michaela (1954)

Michaela Kuklíková, žena grafika a kreslíře Ladislava Kuklíka, studovala v letech 1973-1979 architekturu na ČVUT. Ve…

Kulhánek Oldřich

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Studium absolvoval na VŠUP v Praze u prof. Karla Svolinského. Upozornil…

Kunc Milan

Kunc Milan (1944)

Malíř, kreslíř, sochař, performer. V jeho tvrobě nacházíme pestré předmětné malby, prvky surrealismu, pop artu a…

Kvíčala Petr

Kvíčala Petr (1960)

Český malíř a pedagog. Studium absolvoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, samostatně vystavuje od roku…

Lacinová Sylva

Lacinová Sylva (1923 - 2019)

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

Lhoták Kamil

Lhoták Kamil (1912 - 1990)

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Lorenz Rudi

Lorenz Rudi (1945 - 2019)

Výtvarník Rudi Lorenz, narozený ve slovenské Žilině, strávil významnou část svého života v Brně, kde tvořil a…

Lukášek Alois

Lukášek Alois (1911-1984)

Akademický malíř, přezdívaný jako malíř Českomoravské vrchoviny. Vystudoval Akademii výtvarného umění u profesora…

Lukavský Antonín

Lukavský Antonín (1947)

Český malíř, grafik. Studium absolvoval na VUT v Brně. Jeho díla jsou žádaná jak česku, tak i v zahraničí. 

Málek Antonín

Málek Antonín (1937)

Malíř, odborný publicista a scénograf Antonín Málek je významným představitelem poválečného umění. V šedesátých…

Malina Miroslav

Malina Miroslav (1956)

Malíř a grafik, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté AVU v Praze. Je členem…

Mařák Julius

Mařák Julius (1832 - 1899)

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Mašek Vladislav

Mašek Vladislav

Vladislav Mašek působil po celý svůj život jako zlatník. Plastikami z taveného skla aktuálně nachází nový terén…

Matal Bohumír

Matal Bohumír (1922 – 1988)

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Mervart Augustin

Mervart Augustin (1889 - 1968)

Mervart je dalším z krajinářů Vysočiny, narozený v Krásné nad Bečvou. Studoval figurální řezbářství na Odborné škole…

Mikulka Alois

Mikulka Alois (1933 - 2024)

Brněnský rodák Alois Mikulka se vedle malby věnoval rovněž grafice, sochařství, ilustraci, poezii či scénografii.…

Mitwally Jan

Mitwally Jan (1966)

Jan Mitwally se narodil v roce 1966 v Praze. O malbu se začal zajímat koncem osmdesátých let. Tvorba Mitwallyho je…

Nemes Endre

Nemes Endre (1909 - 1985)

Endre Nemes, maďarský malíř, grafik a scénograf byl úzce spojen s českým i slovenským prostředím. Během svého mládí…

Nesázal Michal

Nesázal Michal (1963)

Malíř Michal Nesázal je brněnský rodák a výrazná osobnost současné výtvarné scény. Studoval na Akademii výtvarných…

Netík Jiří

Netík Jiří (1953)

Sochař, restaurátor a řezbář Jiří Netík se narodil v roce 1953 v Brně. V oblasti řezbářství vyniká především v…

Netík Miroslav

Netík Miroslav (1920 - 2018)

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu…

Nikl František

Nikl František (1935 - 2005)

Malíř František Nikl, moravský rodák, v rámci své pedagogické činnosti působil jako docent na Vysoké škole…

Nižňanský Peter

Nižňanský Peter (1956)

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…

Odstrčil Viki

Odstrčil Viki (1951 - 2021)

Viki Odstrčil byl osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské umělecké scény. Odstrčilovu…

Pala Štěpán

Pala Štěpán (1944)

Zlínský rodák Štěpán Pala studoval v letech 1958-1963 na Škole sklářského designu ve Zlíně. Nejprve pracoval jako…

Palová Zora

Palová Zora (1947)

Zora Palová se narodila v roce 1947 v Bratislavě. Autorka se realizuje výhradně v práci se sklem. V letech 1971-1975…

Pardy Pavel

Pardy Pavel (1955)

Malíř Pavel Pardy pochází z Opavy. Jeho obrazy se vyznačují snovou atmosférou, Pardy zobrazuje různé imaginativní…

Paur Jaroslav

Paur Jaroslav (1918-1987)

Malíř a grafik. Studium absolvoval na grafické škole užitých umění u profesora Rottera v Praze, poté u profesora…

Pavel Holý

Pavel Holý (1968)

Pavel Holý se narodil v roce 1968. V letech 1989 – 1996 studoval na Akademii výtvarných…

Pecka Jaroslav

Pecka Jaroslav (1928 - 2013)

Akademický malíř Jaroslav Pecka pocházel z Lužic u Hodonína. V letech 1954-1960 studoval na Vysoké škole…

Pelíšek Alexander J.

Pelíšek Alexander J. (1889-1919)

Český malíř, krajinář. Soukromě studoval u malíře F. Vavřiny, akademie  výtvarného umění v Praze. V jeho tvorbě…

Plotěná Marie

Plotěná Marie (1946)

Brněnská malířka, kreslířka, karikaturistka. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a…

Polcar Ivan

Polcar Ivan (1946)

Brněnský malíř a grafik. V rodném Brně studoval obor grafiky, které se vedle malby věnuje i v současné době. 

Pospíšil Rostislav

Pospíšil Rostislav (1950)

Moravský výtvarník, spisovatel a režisér. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, grafice, malbě a scénografii. Vystavoval v…

Procházka Antonín

Procházka Antonín (1882 - 1945)

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Procházka Jaro

Procházka Jaro (1886 - 1949)

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Procházková Linka

Procházková Linka (1884-1960)

Malířka a ilustrátorka Linka Procházková se narodila 28. 1. 1884 v Nových Dvorech a zemřela 21. 10. 1960 v Brně.…

Rabas Václav

Rabas Václav (1885 - 1924)

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Radimský Václav

Radimský Václav (1867 – 1946)

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Ranftl Johann Matthias

Ranftl Johann Matthias (1804-1854)

Rakouský malíř a grafik.   V jeho tvorbě nacházíme jak krajinomalby, tak portréty, věnoval se taky historické a…

Romaňák Milan

Romaňák Milan (1957)

Malíř, fotograf, ilustrátor. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě a Institut výtvarné fotografie v…

Rossí Božena

Rossí Božena (1957)

Česká malířka, narozena 14. 3. 1957 . Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u…

Rossí Karel

Rossí Karel (1955)

Malíř Karel Rossí je brněnským rodákem a jeho obrazy protknuté velkou mírou fantazie zobrazují různé transcendentní…

Rossí Tomáš

Rossí Tomáš (1955)

Umělec Tomáš Rossí je brněnským rodákem a jeden z výrazných představitelů nové expresivní malby. V jeho dílech…

Roubíček René

Roubíček René (1922 - 2018)

Umělecký sklář René Roubíček byl bezesporu jednou z předních osobností českého sklářství. Po druhé světové válce…

Sadofsky a Trantina

Sadofsky a Trantina

Umělecká dvojice Sadofsky Trantina, kterou tvoří Peter Sadofsky a Dan Trantina, je vycházející hvězdou současné…

Saudek Jan

Saudek Jan (1935)

Český umělecký fotograf, malíř, spisovatel. Jedná se o nejznámějšího českého uměleckého fotografa. Na začátku své…

Šíma Ladislav

Šíma Ladislav (1885 - 1956)

Ladislav Šíma studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Bukovace, Thieleho a Roubalíka. Věnoval se…

Šimotová Adriena

Šimotová Adriena (1926 - 2014)

Malířka, sochařka a grafička Adriena Šimotová se ve své tvorbě zaměřovala především na člověka a symboliku lidského…

Škarohlíd Jaroslav

Škarohlíd Jaroslav (1925 - 2012)

Grafik, malíř a ilustrátor Jaroslav Škarohlíd se narodil v roce 1925 v Brně. Studoval na Vysoké škole…

Sklenář Zdeněk

Sklenář Zdeněk (1910 - 1986)

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Smetana Jan

Smetana Jan (1918-1998)

Český moderní malíř a grafik. Narodil se 3. října 1918 v Praze a zemřel 6. dubna 1998. Studoval na ČVUT v Praze na…

Smetana Tomáš

Smetana Tomáš (1960)

Studium absolvoval na Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se hlavně barevnými kresbami, zaměřuje se na…

Sopko Jiří

Sopko Jiří (1942)

Jiří Sopko je výraznou a váženou osobností současné umělecké scény. Autor si právem získal svoji autentickou pozici…

Špála Václav

Špála Václav

Český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se ve Žlunici u Nového Bydžova. Studium absolvoval na Akademii výtvarných…

Šperková Blanka

Šperková Blanka (1948)

Blanka Šperková začala experimentovat s dráty zhruba v roce 1970. Hlavní inspirací pro ni byly tradiční techniky…

Spěváček Jan

Spěváček Jan (1973)

Malíř, narozen v Teplicích, žije a pracuje však v Brně. Studium absolvoval na Fakultě výtvarného umění u profesora…

Štech Adam

Štech Adam (1980)

Umělec se narodil v roce 1980 v Podbořanech. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Štědra Jaroslav

Štědra Jaroslav (1945)

Český malíř, narozen v Teplýšovicích. Studium absolvoval na SOŠV v Praze. V minulosti působil jako pedagog na SUPŠ v…

Štěpánek Vladimír

Štěpánek Vladimír (1906-1991)

Brněnský umělec, studium absolvoval na UMPRUM v Brně, soukromě poté u Antoše Frolky. Ve své tvorbě se věnoval…

Šťovíček Tom

Šťovíček Tom (1967)

Brněnský umělec Šťovíček Tom se věnuje především grafice, ilustraci a tvorbě reliéfních plastických obrazů. V jeho…

Střížek Antonín

Střížek Antonín (1959)

Antonín Střížek studoval na AVU v Praze. V jeho tvorbě převládá zejména idylické pojetí krajin či různých zátiší.…

Süsser František

Süsser František (1890-1956)

Rakouský malíř, kreslíř a grafik. Absolvoval kreslířský kurz u sochaře Antonína Břenka ve Vídni. Po válce působil na…

Švabinský Max

Švabinský Max (1873 - 1962)

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Švejdová Vlasta

Švejdová Vlasta (1946)

Narodila se v Brně. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslové škole u prof. Karla Langra. Věnovala se…

Svoboda Jan

Svoboda Jan (1957)

Český malíř, narozen v Novém Městě na Moravě. Studium absolvoval na Stavební fakultě VUT Brně. Ve své tvorbě se…

Svoboda Rudolf

Svoboda Rudolf (1924 - 1994)

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Svobodová Ivana

Svobodová Ivana (1952)

Ivana Svobodová studovala v letech 1974-1980 Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Součka. Její dílo je součástí…

Tavík Šimon František

Tavík Šimon František (1877 -1942)

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Teichmann Václav

Teichmann Václav (1954)

Václav Teichmann se narodil v roce 1954. Svoji první kresbu publikoval v roce 1972. Deset let spolupracoval s…

Tichý František

Tichý František (1896 - 1961)

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Tittelbach Vojtěch

Tittelbach Vojtěch (1900 - 1971)

Malíř a grafik Vojtěch Tittelbach vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Byl žákem Maxe Švabinského. Během…

Tománek Zdeněk

Tománek Zdeněk (1958)

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

Trnka Jiří

Trnka Jiří (1912 - 1969)

Jiří Trnka byl vedle malby významným ilustrátorem, scénografem a loutkářem. Trnka měl k výtvarné scéně velmi blízko…

Ullmann Josef

Ullmann Josef (1870 - 1922)

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Uprka Joža

Uprka Joža (1861 - 1940)

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Vacek Zdeněk

Vacek Zdeněk (1940)

Malíř, grafik, kreslíř, fotograf a sochař. V jeho tvorbě jsou viditelné stopy ovlivnění moderní francouzskou malbou,…

Vacke Josef

Vacke Josef (1907 - 1987)

Malíř Josef Vacke se mimo svých dalších studií učil u Otakara Nejedlého v krajinářské speciálce na Akademii…

Valeš Jiří

Valeš Jiří (1957)

Jiří Valeš se ve své tvorbě zaměřuje na malbu městských vedut, které zobrazuje v nočním světle. Valeš cestuje po…

Vavrová Katarina

Vavrová Katarina (1964)

Katarina Vavrová, slovenská malířka a grafička, studovala knižní ilustraci u profesora Albína Brunovského na Vysoké…

Velčovský Josef

Velčovský Josef (1945)

Malíř, ilustrátor a grafik Josef Velčovský studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Během svých studií hodně…

Vida Marian

Vida Marian (1949)

Marian Vida, výrazný slovenský malíř, žije a vytváří své obrazy v Bratislavě. Jeho dílo je prezentováno v řadě…

Vik Karel

Vik Karel (1883 - 1964)

Malíř, ilustrátor a grafik Karel Vik byl velmi všestranným umělcem s širokým polem působnosti. Patří k zakládajícím…

Vitázek Dušan

Vitázek Dušan (1980)

Narozen v roce 1980 na Slovensku v Trenčíně. Je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a dvojnásobným…

Vízner František

Vízner František (1936 - 2011)

František Vízner je bezpochyby jednou z předních ikon českého sklářství. Jeho dílo je mezinárodně uznávané a je…

Vladimír Křepelka

Vladimír Křepelka (1923)

Vladimír Křepelka se narodil v roce 1923 v Kojetíně. Díky…

Vladimír Skrepl

Vladimír Skrepl (1955)

I bez tradičního uměleckého vzdělání je Vladimír Skrepl jedním z nejvýznamnějších českých…

Vohrabal Josef

Vohrabal Josef (1908-1994)

Malíř, keramik a hudebník. Absolvoval studium na Umělecko-průmyslové škole, malířským technikám se učil od…

Vojkůvka Libor

Vojkůvka Libor (1947-2018)

Český naivní malíř, cestovatel, fotograf. Původním povoláním zahradník. Proslavil se svébytným stylem malby, který…

Vontor Linda

Vontor Linda (1980)

Linda Vontor se narodila v roce 1980 v Ostravě. Aktuálně již několik let žije a tvoří v Praze. Její obrazy se…

Wolf Jiří

Wolf Jiří (1987)

Brněnský výtvarník Jiří Wolf se věnuje umělecké a umělecko-řemeslné tvorbě. Své objekty zhotovuje klasickou…

Wolter Hendrik Jan

Wolter Hendrik Jan (1873-1952)

 

Umělec Hendrik Jan Wolter byl holandský malíř. V jeho dílech často nacházíme výhledy na město, přístavy,…

Zábranský Vlastimil

Zábranský Vlastimil (1936)

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě…

Žáček Pavel

Žáček Pavel (1959)

Pavel Žáček vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Stal se kardiochirurgem a již…

Zakrynycny Viktor

Zakrynycny Viktor (1967)

Studium absolvoval na fakultě výtvarných umění v Kamenci na Ukrajině. V současné době žije v Brně, věnuje se…

Zdeněk Macháček

Zdeněk Macháček (1960)

Zdeněk Macháček se narodil v roce 1960 ve Zlíně. Je grafik…

Ždímal Dušan

Ždímal Dušan (1945-2009)

Brněnský malíř, scénograf, architekt. Studium absolvoval na střední uměleckoprůmyslové škole a Vysokou školu…

Zedník Tomiš

Zedník Tomiš (1978)

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Zoubek Olbram

Zoubek Olbram (1926 - 2017)

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…