Odstrčil Viki
(1951)

Viki Odstrčil, žijící a tvořící v Brně, je osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské umělecké scény. Odstrčilovu tvorbu mají jeho obdivovatelé spojenou se dřevem, což je materiál, který je umělci nejbližší. Stejně tak ale Viki Odstrčil pracuje i s tradičním bronzem, případně s inovativnějším betonem, který v jeho rukách nabývá až snové formy a něžné linie. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a inspirací při hledání vlastní umělecké cesty mu byli např. Otakar Španiel, Jan Štursa nebo Josef Čapek. Odstrčilovo dílo nepostrádá krásu, harmonii ani vtip. Jeho zasněné dívky, torza a ladné křivky ženských těl se dlouhodobě těší oblibě sběratelů. 

Tvorba autora

Odstrčil Viki- Don Quijote

Sochy, plastiky
Cena na dotázání

Odstrčil Viki- Poesie

Sochy, plastiky
Cena na dotázání