Kratina Radoslav
(1928-1999)

Český malíř, sochař, grafik, fotograf, kurátor. Studium absolvoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Josefa Nováka a Aloise Fišárka. Ke své tvorbě využíval různých materiálů jako dřevo, kov, sádru, železo a povrch poté různě upravoval. Svým uměním chtěl Kratina diváka přimět ke hře.

Tvorba autora

Kratina Radoslav- Variace

Obrazy, kresby
Cena na dotázání