Pelíšek Alexander J.
(1889-1919)

Český malíř, krajinář. Soukromě studoval u malíře F. Vavřiny, akademie  výtvarného umění v Praze. V jeho tvorbě nacházíme především památky z českých měst, zejména Prahy. 

Tvorba autora

Pelíšek Alexander J.- Město

Obrazy, kresby
Cena na dotázání