Lukavský Antonín
(1947)

Český malíř, grafik. Studium absolvoval na VUT v Brně. Jeho díla jsou žádaná jak česku, tak i v zahraničí. 

Tvorba autora

Lukavský Antonín- Voda II.

Obrazy, kresby
Cena na dotázání