Plotěná Marie
(1946)

Brněnská malířka, kreslířka, karikaturistka. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university. Ke své tvorbě využívá unikátní techniku, při níž je papír drsněn ostrým hrotem, struktura děl pak působící jako nízký reliéf. Její lineární kresba je bez stínování, díla tak dosahují výrazové čistoty a řádu. Marie Plotěná byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí.

Tvorba autora

Plotěná Marie-Na Březové hůrce

Obrazy, kresby
Cena na dotázání