Plotěná Marie

Brněnská malířka, kreslířka, karikaturistka. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university. Ke své tvorbě využívá unikátní techniku, při níž je papír drsněn ostrým hrotem, struktura děl pak působící jako nízký reliéf. Její lineární kresba je bez stínování, díla tak dosahují výrazové čistoty a řádu. Marie Plotěná byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí.

Work of the artist

Plotěná Marie-Na Březové hůrce

Paintings, drawings
Price on request