Alena Kučerová

Alena Kučerová

Alena Kučerová se narodila na Vinohradech v Praze v roku 1935. Studovala nejprve na Vyšší…

Aleš Mikoláš

Aleš Mikoláš (1852 - 1913)

The painter, illustrator and graphic designer Mikoláš Aleš is one of the most important personalities of the…

Anderle Jiří

Anderle Jiří (1936)

Czech academic painter, graphic artist and illustrator, born on 14 September 1936 in Pavlíkov. He studied at the…

Antl Libor

Antl Libor

An artist whose work is characterized by a specific approach and distinctive technical execution. The abstract…

Antonín Gavlas

Antonín Gavlas

Antonín Gavlas se narodil v roce 1953 v Novém Jičíne.…

Barbara Issa Wagner

Barbara Issa Wagner (1978)

After studying in her father's studio and staying in Barcelona, she presented her paintings and drawings to the…

Bárta Radomír

Bárta Radomír (1958)

Czech artistic blacksmith, sculptor and designer. He was a pupil of Mr Zelený from the School of Arts and Crafts in…

Benda Josef

Benda Josef (1946)

The artist Josef Benda studied at the Brno School of Arts and Crafts. He is mainly engaged in carving and painting.…

Benedikt Václav

Benedikt Václav (1952)

Václav Benedikt is one of the most important representatives of the contemporary Czech art scene. In 1978-1984 he…

Beneš Vincenc

Beneš Vincenc (1883-1979)

He studied at the School of Applied Arts and the Academy of Fine Arts in Prague. He was a member of SVU Mánes, Osma…

Bím Tomáš

Bím Tomáš (1946)

Painter, graphic designer and illustrator Tomáš Bím was born in 1946 in Prague, where he graduated from the Central…

Binder Erik

Binder Erik (1974)

Slovak artist, graduated at the Academy of Fine Arts in Bratislava, doctorate under Prof. Ladislav Čarný. He worked…

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

Blažíček has been called "the painter of joy" and his paintings really make the observer feel elated. The relaxed…

Bohdan Lacina

Bohdan Lacina

Bohdan Lacina se narodil v roce 1912. Byl český malíř, grafik, ilustrátor a také profesor dějin umění a výtvarné…

Bokšay Jozef

Bokšay Jozef (1891 - 1975)

The Ukrainian painter Jozef Bokšay taught drawing together with geometry at the gymnasium in Uzhhorod from 1918. At…

Bořek Šípek

Bořek Šípek

Bořek Šípek byl český výtvarník, architekt, designér a…

Born Adolf

Born Adolf (1930 - 2016)

Born is one of the most popular Czech painters, graphic artists and illustrators. He studied art education at the…

Brožík Václav

Brožík Václav (1851-1901)

Czech academic painter. He studied at the Academy of Fine Arts in Prague, Munich and Dresden. He became a…

Brunovský Albín

Brunovský Albín (1935 - 1997)

Slovak painter, illustrator and graphic artist Albín Brunovský studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava.…

Bukovac Vlaho

Bukovac Vlaho (1855-1922)

Croatian painter who worked mainly in portraits and landscapes. He soon abandoned his realistic style and moved…

Čančík Arno

Čančík Arno

Arno Čančík studoval kovorytectví na státní odborné škole v Jablonci nad Nisou. Přibližně od sedmdesátých let se…

Čech Pavel

Čech Pavel

Dříve, než se Pavel Čech začal plně věnovat výtvarné tvorbě, pracoval řadu let jako hasič. V roce 2004 své povolání…

Červinka Zdeněk

Červinka Zdeněk

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Chaba Karel

Chaba Karel (1925-2009)

Painter and graphic artist. He was self-taught, but his work was influenced by painters such as Jan Zrzavý and Marc…

Chlupáč Miloslav

Chlupáč Miloslav (1920 - 2008)

The painter and sculptor Miloslav Chlupáč was born in 1920 in Benešov near Prague. Initially, he studied medicine,…

Cholewa Jacek

Cholewa Jacek (1968)

A sculptor originally from Poland, his work consists mainly of figurative motifs made of bronze. He has successfully…

Cigler Václav

Cigler Václav (1929)

The sculptor, architect and teacher Václav Cigler, born in Vsetín, is one of our most important living glassmakers.…

Cundrla František

Cundrla František

Akademický malíř, který se narodil 25. 11. 1943 ve Strážnici a zemřel 25. 4. 2011 v Hodoníně. Studoval na Střední…

Díaz Federico

Díaz Federico

Konceptuální a multimediální umělec česko‐argentinského…

Dvorský Bohumír

Dvorský Bohumír

Český malíř a grafik. Narodil se 21. 10. 1902 v Paskově u Místku a zemřel 11. 1. 1976. Absolvoval soukromá studia u…

Filipová Eva

Filipová Eva

Malířka narozena v roce 1961. Studium absolvovala na  FFUK  v Bratislavě.  Věnuje se malbě, kresbě a keramickým…

Fišerová Jaroslava

Fišerová Jaroslava

Malířka, ilustrátorka narozena ve Zlíně, žije a pracuje v Brně. Studium absolvovala na Střední průmyslové škole.…

Frolka Antoš

Frolka Antoš

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Frýz Zdeněk

Frýz Zdeněk

Brněnský malíř, má jedinečný styl a jeho tvorba vychází z vlastní zkušenosti. Díla jsou zastoupena v českých i…

Gedeón Alberto

Gedeón Alberto

Umělecký sochař Alberto Gedeón se narodil roku 1976 v Limě. Svoji profesionální kariéru zahájil na Akademii…

Gross František

Gross František

Český malíř a grafik. Studium absolvoval na České vysoké učení technické v Praze u profesora Oldřicha Blažíčka a…

Grus Jaroslav

Grus Jaroslav

Český malíř, studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera. V jeho tvorbě…

Guillaumin Armand

Guillaumin Armand

Francouzský malíř, litograf, ilustrátor. Navštěvoval malířskou školu Académie Suisse, kde se setkal s Cézannem a…

Halva Michal

Halva Michal

Michal Halva je umělcem, který ve své tvorbě snoubí imaginaci a hravost. Jeho dílo je nepřehlédnutelné a svojí…

Haushofer Max

Haushofer Max

Německý malíř, je znám především jako profesor na pražské Akademii výtvarného umění - tzv. Haushoferova krajinářská…

Havelka Roman

Havelka Roman

Krajinář Roman Havelka studoval u Julia Mařáka a Antonína Slavíčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky…

Höhmová Zdena

Höhmová Zdena

Malířka, ilustrátorka a grafička Zdena Höhmová se narodila v roce 1955 v Brně. V letech 1975-1981 studovala na…

Holub Josef

Holub Josef

Malíř Josef Holub se v rámci své tvorby zabýval především krajinomalbou. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Hudeček Antonín

Hudeček Antonín

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Hudeček František

Hudeček František

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Husáriková Jindra

Husáriková Jindra

Malířka Jindra Husáriková studovala nejprve na Státní keramické škole v Teplicích a poté v letech 1949-1954…

Jambor Josef

Jambor Josef

Josef Jambor, žijící v letech 1887 - 1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u…

Jan Slavíček

Jan Slavíček

Jan Slavíček se narodil v roce 1900 v Praze. Byl to malíř…

Janeček Ota

Janeček Ota

Vzhledem k tomu, že grafik, malíř a ilustrátor Ota Janeček je umělcem generace druhé světové války, v jeho tvorbě…

Jaroněk Bohumír

Jaroněk Bohumír

Malíř a grafik Bohumír Jaroněk byl původně vyučen jako řezbář, absolvoval odbornou školu pro umělecký průmysl…

Jarošová Lenka

Jarošová Lenka

Lenka Jarošová se narodila v roce 1957 v Novém Boru. Práci se sklem se zabývá již od střední školy. V letech 1976…

Jíra Josef

Jíra Josef

Český malíř, ilustrátor a grafik, byl studentem AVU v Praze u profesorů Miloslava Holého, Otakara Nejedlého nebo…

Jirků Boris

Jirků Boris

Malíř, ilustrátor a sochař Boris Jirků se narodil v roce 1955 ve Zlíně. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Jiroudek František

Jiroudek František

František Jiroudek studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u W. Nowaka. V roce 1937 bylo několik jeho děl…

Kadlecová Zuzana

Kadlecová Zuzana

Malířka Zuzana Kadlecová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zpočátku se věnovala studiu…

Kaláb František

Kaláb František

Brněnský malíř, sochař, grafik, scénograf, ilustrátor. Školil se na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora…

Kalina Karel

Kalina Karel

Karel Kalina pochází z Nového Města na Moravě. Hlavní téma, promítající se skrz celou jeho tvorbu, představuje jeho…

Kaloč Jiří

Kaloč Jiří

Malíř Jiří Kaloč vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Hlavní inspiraci autorovy…

Kalvoda Alois

Kalvoda Alois

Malíř a grafik Alois Kalvoda pocházel ze Šlapanic u Brna. V letech 1892-1897 studoval na Akademii výtvarných umění v…

Kanyza Jan

Kanyza Jan

Jan Kanyza se narodil v roce 1947 v Lipníku nad Bečvou. Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v…

Kars Georges

Kars Georges

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Knotek Aleš

Knotek Aleš

Aleš Knotek se narodil v roce 1956 v Ivančicích. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se v…

Kodet Kristian

Kodet Kristian

Kristian Kodet se narodil v roce 1948 do umělecké rodiny českého sochaře Jana Kodeta. Jeho dědečkem byl sochař…

Komárek Vladimír

Komárek Vladimír

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Kompánek Vladimír

Kompánek Vladimír

Slovenský malíř a sochař Vladimír Kompánek studoval v letech 1947-1949 na Slovenské vysoké škole technické v…

Kotík Pravoslav

Kotík Pravoslav

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Kratina Radoslav

Kratina Radoslav

Český malíř, sochař, grafik, fotograf, kurátor. Studium absolvoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a na Vysoké…

Kremlička Rudolf

Kremlička Rudolf

Český malíř, který byl členem skupiny Tvrdošíjných a SVU Mánes. Studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v…

Kříž Milan

Kříž Milan

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Kubíček Jánuš

Kubíček Jánuš

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Kubín Otakar

Kubín Otakar

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Kuklík Ladislav

Kuklík Ladislav

Ladislav Kuklík studoval v letech 1968-1974 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Realizuje se zejména v…

Kuklíková Michaela

Kuklíková Michaela

Michaela Kuklíková, žena grafika a kreslíře Ladislava Kuklíka, studovala v letech 1973-1979 architekturu na ČVUT. Ve…

Kulhánek Oldřich

Kulhánek Oldřich

Český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Studium absolvoval na VŠUP v Praze u prof. Karla Svolinského. Upozornil…

Kunc Milan

Kunc Milan

Malíř, kreslíř, sochař, performer. V jeho tvrobě nacházíme pestré předmětné malby, prvky surrealismu, pop artu a…

Kvíčala Petr

Kvíčala Petr

Český malíř a pedagog. Studium absolvoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, samostatně vystavuje od roku…

Lacinová Sylva

Lacinová Sylva

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

Lhoták Kamil

Lhoták Kamil

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Lorenz Rudi

Lorenz Rudi

Výtvarník Rudi Lorenz, narozený ve slovenské Žilině, strávil významnou část svého života v Brně, kde tvořil a…

Lukášek Alois

Lukášek Alois

Akademický malíř, přezdívaný jako malíř Českomoravské vrchoviny. Vystudoval Akademii výtvarného umění u profesora…

Lukavský Antonín

Lukavský Antonín

Český malíř, grafik. Studium absolvoval na VUT v Brně. Jeho díla jsou žádaná jak česku, tak i v zahraničí. 

Málek Antonín

Málek Antonín

Malíř, odborný publicista a scénograf Antonín Málek je významným představitelem poválečného umění. V šedesátých…

Malina Miroslav

Malina Miroslav

Malíř a grafik, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté AVU v Praze. Je členem…

Mařák Julius

Mařák Julius

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Mašek Vladislav

Mašek Vladislav

Vladislav Mašek působil po celý svůj život jako zlatník. Plastikami z taveného skla aktuálně nachází nový terén…

Matal Bohumír

Matal Bohumír

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Mervart Augustin

Mervart Augustin

Mervart je dalším z krajinářů Vysočiny, narozený v Krásné nad Bečvou. Studoval figurální řezbářství na Odborné škole…

Mikulka Alois

Mikulka Alois

Brněnský rodák Alois Mikulka se vedle malby věnoval rovněž grafice, sochařství, ilustraci, poezii či scénografii.…

Mitwally Jan

Mitwally Jan

Jan Mitwally se narodil v roce 1966 v Praze. O malbu se začal zajímat koncem osmdesátých let. Tvorba Mitwallyho je…

Nemes Endre

Nemes Endre

Endre Nemes, maďarský malíř, grafik a scénograf byl úzce spojen s českým i slovenským prostředím. Během svého mládí…

Nesázal Michal

Nesázal Michal

Malíř Michal Nesázal je brněnský rodák a výrazná osobnost současné výtvarné scény. Studoval na Akademii výtvarných…

Netík Jiří

Netík Jiří

Sochař, restaurátor a řezbář Jiří Netík se narodil v roce 1953 v Brně. V oblasti řezbářství vyniká především v…

Netík Miroslav

Netík Miroslav

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu…

Nikl František

Nikl František

Malíř František Nikl, moravský rodák, v rámci své pedagogické činnosti působil jako docent na Vysoké škole…

Nižňanský Peter

Nižňanský Peter

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…

Odstrčil Viki

Odstrčil Viki

Viki Odstrčil byl osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské umělecké scény. Odstrčilovu…

Pala Štěpán

Pala Štěpán

Zlínský rodák Štěpán Pala studoval v letech 1958-1963 na Škole sklářského designu ve Zlíně. Nejprve pracoval jako…

Palová Zora

Palová Zora

Zora Palová se narodila v roce 1947 v Bratislavě. Autorka se realizuje výhradně v práci se sklem. V letech 1971-1975…

Pardy Pavel

Pardy Pavel

Malíř Pavel Pardy pochází z Opavy. Jeho obrazy se vyznačují snovou atmosférou, Pardy zobrazuje různé imaginativní…

Paur Jaroslav

Paur Jaroslav

Malíř a grafik. Studium absolvoval na grafické škole užitých umění u profesora Rottera v Praze, poté u profesora…

Pavel Holý

Pavel Holý

Pavel Holý se narodil v roce 1968. V letech 1989 – 1996 studoval na Akademii výtvarných…

Pecka Jaroslav

Pecka Jaroslav

Akademický malíř Jaroslav Pecka pocházel z Lužic u Hodonína. V letech 1954-1960 studoval na Vysoké škole…

Pelíšek Alexander J.

Pelíšek Alexander J.

Český malíř, krajinář. Soukromě studoval u malíře F. Vavřiny, akademie  výtvarného umění v Praze. V jeho tvorbě…

Plotěná Marie

Plotěná Marie

Brněnská malířka, kreslířka, karikaturistka. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a…

Polcar Ivan

Polcar Ivan

Brněnský malíř a grafik. V rodném Brně studoval obor grafiky, které se vedle malby věnuje i v současné době. 

Pospíšil Rostislav

Pospíšil Rostislav

Moravský výtvarník, spisovatel a režisér. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, grafice, malbě a scénografii. Vystavoval v…

Procházka Antonín

Procházka Antonín

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Procházka Jaro

Procházka Jaro

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Procházková Linka

Procházková Linka

Malířka a ilustrátorka Linka Procházková se narodila 28. 1. 1884 v Nových Dvorech a zemřela 21. 10. 1960 v Brně.…

Rabas Václav

Rabas Václav

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Radimský Václav

Radimský Václav

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Ranftl Johann Matthias

Ranftl Johann Matthias

Rakouský malíř a grafik.   V jeho tvorbě nacházíme jak krajinomalby, tak portréty, věnoval se taky historické a…

Romaňák Milan

Romaňák Milan

Malíř, fotograf, ilustrátor. Studium absolvoval na Lidové konzervatoři v Ostravě a Institut výtvarné fotografie v…

Rossí Božena

Rossí Božena

Česká malířka, narozena 14. 3. 1957 . Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u…

Rossí Karel

Rossí Karel

Malíř Karel Rossí je brněnským rodákem a jeho obrazy protknuté velkou mírou fantazie zobrazují různé transcendentní…

Rossí Tomáš

Rossí Tomáš

Umělec Tomáš Rossí je brněnským rodákem a jeden z výrazných představitelů nové expresivní malby. V jeho dílech…

Roubíček René

Roubíček René

Umělecký sklář René Roubíček byl bezesporu jednou z předních osobností českého sklářství. Po druhé světové válce…

Sadofsky a Trantina

Sadofsky a Trantina

Umělecká dvojice Sadofsky Trantina, kterou tvoří Peter Sadofsky a Dan Trantina, je vycházející hvězdou současné…

Saudek Jan

Saudek Jan

Český umělecký fotograf, malíř, spisovatel. Jedná se o nejznámějšího českého uměleckého fotografa. Na začátku své…

Šíma Ladislav

Šíma Ladislav

Ladislav Šíma studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Bukovace, Thieleho a Roubalíka. Věnoval se…

Šimotová Adriena

Šimotová Adriena

Malířka, sochařka a grafička Adriena Šimotová se ve své tvorbě zaměřovala především na člověka a symboliku lidského…

Škarohlíd Jaroslav

Škarohlíd Jaroslav

Grafik, malíř a ilustrátor Jaroslav Škarohlíd se narodil v roce 1925 v Brně. Studoval na Vysoké škole…

Sklenář Zdeněk

Sklenář Zdeněk

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Smetana Jan

Smetana Jan

Český moderní malíř a grafik. Narodil se 3. října 1918 v Praze a zemřel 6. dubna 1998. Studoval na ČVUT v Praze na…

Smetana Tomáš

Smetana Tomáš

Studium absolvoval na Akademie výtvarných umění v Praze. Zabývá se hlavně barevnými kresbami, zaměřuje se na…

Sopko Jiří

Sopko Jiří

Jiří Sopko je výraznou a váženou osobností současné umělecké scény. Autor si právem získal svoji autentickou pozici…

Špála Václav

Špála Václav

Český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se ve Žlunici u Nového Bydžova. Studium absolvoval na Akademii výtvarných…

Šperková Blanka

Šperková Blanka

Blanka Šperková začala experimentovat s dráty zhruba v roce 1970. Hlavní inspirací pro ni byly tradiční techniky…

Spěváček Jan

Spěváček Jan

Malíř, narozen v Teplicích, žije a pracuje však v Brně. Studium absolvoval na Fakultě výtvarného umění u profesora…

Štech Adam

Štech Adam

Umělec se narodil v roce 1980 v Podbořanech. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Štědra Jaroslav

Štědra Jaroslav

Český malíř, narozen v Teplýšovicích. Studium absolvoval na SOŠV v Praze. V minulosti působil jako pedagog na SUPŠ v…

Štěpánek Vladimír

Štěpánek Vladimír

Brněnský umělec, studium absolvoval na UMPRUM v Brně, soukromě poté u Antoše Frolky. Ve své tvorbě se věnoval…

Šťovíček Tom

Šťovíček Tom

Brněnský umělec Šťovíček Tom se věnuje především grafice, ilustraci a tvorbě reliéfních plastických obrazů. V jeho…

Střížek Antonín

Střížek Antonín

Antonín Střížek studoval na AVU v Praze. V jeho tvorbě převládá zejména idylické pojetí krajin či různých zátiší.…

Süsser František

Süsser František

Rakouský malíř, kreslíř a grafik. Absolvoval kreslířský kurz u sochaře Antonína Břenka ve Vídni. Po válce působil na…

Švabinský Max

Švabinský Max

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Švejdová Vlasta

Švejdová Vlasta

Narodila se v Brně. Studium absolvovala na Střední uměleckoprůmyslové škole u prof. Karla Langra. Věnovala se…

Svoboda Jan

Svoboda Jan

Český malíř, narozen v Novém Městě na Moravě. Studium absolvoval na Stavební fakultě VUT Brně. Ve své tvorbě se…

Svoboda Rudolf

Svoboda Rudolf

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Svobodová Ivana

Svobodová Ivana

Ivana Svobodová studovala v letech 1974-1980 Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Součka. Její dílo je součástí…

Tavík Šimon František

Tavík Šimon František

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Teichmann Václav

Teichmann Václav

Václav Teichmann se narodil v roce 1954. Svoji první kresbu publikoval v roce 1972. Deset let spolupracoval s…

Tichý František

Tichý František

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Tittelbach Vojtěch

Tittelbach Vojtěch

Malíř a grafik Vojtěch Tittelbach vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Byl žákem Maxe Švabinského. Během…

Tománek Zdeněk

Tománek Zdeněk

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

Trnka Jiří

Trnka Jiří

Jiří Trnka byl vedle malby významným ilustrátorem, scénografem a loutkářem. Trnka měl k výtvarné scéně velmi blízko…

Ullmann Josef

Ullmann Josef

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Uprka Joža

Uprka Joža

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Vacek Zdeněk

Vacek Zdeněk

Malíř, grafik, kreslíř, fotograf a sochař. V jeho tvorbě jsou viditelné stopy ovlivnění moderní francouzskou malbou,…

Vacke Josef

Vacke Josef

Malíř Josef Vacke se mimo svých dalších studií učil u Otakara Nejedlého v krajinářské speciálce na Akademii…

Valeš Jiří

Valeš Jiří

Jiří Valeš se ve své tvorbě zaměřuje na malbu městských vedut, které zobrazuje v nočním světle. Valeš cestuje po…

Vavrová Katarina

Vavrová Katarina

Katarina Vavrová, slovenská malířka a grafička, studovala knižní ilustraci u profesora Albína Brunovského na Vysoké…

Velčovský Josef

Velčovský Josef

Malíř, ilustrátor a grafik Josef Velčovský studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Během svých studií hodně…

Vida Marian

Vida Marian

Marian Vida, výrazný slovenský malíř, žije a vytváří své obrazy v Bratislavě. Jeho dílo je prezentováno v řadě…

Vik Karel

Vik Karel

Malíř, ilustrátor a grafik Karel Vik byl velmi všestranným umělcem s širokým polem působnosti. Patří k zakládajícím…

Vitázek Dušan

Vitázek Dušan

Narozen v roce 1980 na Slovensku v Trenčíně. Je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a dvojnásobným…

Vízner František

Vízner František

František Vízner je bezpochyby jednou z předních ikon českého sklářství. Jeho dílo je mezinárodně uznávané a je…

Vladimír Křepelka

Vladimír Křepelka

Vladimír Křepelka se narodil v roce 1923 v Kojetíně. Díky…

Vladimír Skrepl

Vladimír Skrepl

I bez tradičního uměleckého vzdělání je Vladimír Skrepl jedním z nejvýznamnějších českých…

Vohrabal Josef

Vohrabal Josef

Malíř, keramik a hudebník. Absolvoval studium na Umělecko-průmyslové škole, malířským technikám se učil od…

Vojkůvka Libor

Vojkůvka Libor

Český naivní malíř, cestovatel, fotograf. Původním povoláním zahradník. Proslavil se svébytným stylem malby, který…

Vontor Linda

Vontor Linda

Linda Vontor se narodila v roce 1980 v Ostravě. Aktuálně již několik let žije a tvoří v Praze. Její obrazy se…

Wolf Jiří

Wolf Jiří

Brněnský výtvarník Jiří Wolf se věnuje umělecké a umělecko-řemeslné tvorbě. Své objekty zhotovuje klasickou…

Wolter Hendrik Jan

Wolter Hendrik Jan

 

Umělec Hendrik Jan Wolter byl holandský malíř. V jeho dílech často nacházíme výhledy na město, přístavy,…

Zábranský Vlastimil

Zábranský Vlastimil

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě…

Žáček Pavel

Žáček Pavel

Pavel Žáček vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Stal se kardiochirurgem a již…

Zakrynycny Viktor

Zakrynycny Viktor

Studium absolvoval na fakultě výtvarných umění v Kamenci na Ukrajině. V současné době žije v Brně, věnuje se…

Zdeněk Macháček

Zdeněk Macháček

Zdeněk Macháček se narodil v roce 1960 ve Zlíně. Je grafik…

Ždímal Dušan

Ždímal Dušan

Brněnský malíř, scénograf, architekt. Studium absolvoval na střední uměleckoprůmyslové škole a Vysokou školu…

Zedník Tomiš

Zedník Tomiš

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Zoubek Olbram

Zoubek Olbram

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…