Jíra Josef

Český malíř, ilustrátor a grafik, byl studentem AVU v Praze u profesorů Miloslava Holého, Otakara Nejedlého nebo Vlastimila Rady. Vystavoval svá díla na řadě samostatných i skupinových výstav.  Jeho obrazy  jsou především expresivní a vznikaly často jako odezva vzpomínek na své dětství. Objevuje se zde taky konflikt mezi poetickou představou vesnického dětství a zmatky velkoměsta. V roce 1969 dostal na 2. pražském salonu první cenu za malbu. Studijní cesta do Arménie a Gruzie ovlivnila Jírovu tvorbu. Zejména v užití materiálů jako je dřevo a plech a vznikají jeho první koláže a asambláže.