Komárek Vladimír

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo jeho celoživotně milovaným krajem. Proslavil se jako vynikající malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Jeho umělecká kariéra začala již v raném mládí studiem na umělecké sklářské škole v Železném Brodě. Později započatá studia na Akademii výtvarných umění nedokončil a přestoupil na UMPRUM, kde v roce 1954 absolvoval. Umělec, který má za sebou bohatou výstavní činnost, náležel ke Sdružení českých grafiků Hollar. Z jeho ilustračních prací jmenujme alespoň výtvarný doprovod k dílům Jaroslava Seiferta či Karla Hynka Máchy. Komárek navazuje na velikány českého umění, jakými byl např. Jan Zrzavý a jeho magický realismus. Jistá rozostřenost kontur malby, jemná barevnost a snivá zátiší dodávají jeho dílu jedinečnou působivost, která se vryla do srdce mnoha obdivovatelů Komárkova díla.