Frolka Antoš

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na Akademii v Mnichově, kterou ovšem opustil bez dokončení. Mimo mnichivskou Akademii byl úspěšně přijat i na tu pražskou a vídeňskou, ani jednu z nich ale nedochodil. Jako nejpádnější důvod se udává sled nešťasných příhod ve Frolkově rodině. Po neúspěšných studiích a úrazu utrpěném v první světové válce se Frolka začal živit hospodařením a svojí malbou ve volném čase přilepšoval sobě a svým blízkým na živobytí. Stejně jako obrazy jeho učitele Joži Uprky na nás Frolkovy scenérie promlouvají jazykem plným moravského folkloru, krojovaných dívek a vesnického lidu. I o samotném malíři se tvrdilo, že po celý život nosil kroj a mluvil slováckým nářečím. 

Work of the artist

Frolka Antoš- Kravka

Paintings, drawings
Price on request

Frolka Antoš-Cesta ke kostelu

Paintings, drawings
Price on request

Frolka Antoš-Na poli

Paintings, drawings
Price on request

Frolka Antoš- Kopání brambor

Paintings, drawings
Price on request

Frolka Antoš-Dívky

Paintings, drawings
Price on request