Paur Jaroslav

Malíř a grafik. Studium absolvoval na grafické škole užitých umění u profesora Rottera v Praze, poté u profesora Kulce na Ukrajinské akademii výtvarného umění a na Akademii výtvarných umění u profesora Obrovského. V jeho tvorbě nacházíme především lyrické krajiny, kytice, okamžiky běžného života a město. 

Work of the artist

Paur Jaroslav- Větve u zdi

Paintings, drawings
Price on request