Svoboda Jan

Český malíř, narozen v Novém Městě na Moravě. Studium absolvoval na Stavební fakultě VUT Brně. Ve své tvorbě se věnuje především malbě, kde zobrazuje figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně a s humorem. Později v jeho dílech nacházíme spíše geometrické tvary, čáry, body a křivky. 

Work of the artist

Svoboda Jan- Znak

Paintings, drawings
Price on request

Svoboda Jan- Čtyři srdce

Paintings, drawings
Price on request