Svoboda Jan
(1957)

Český malíř, narozen v Novém Městě na Moravě. Studium absolvoval na Stavební fakultě VUT Brně. Ve své tvorbě se věnuje především malbě, kde zobrazuje figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně a s humorem. Později v jeho dílech nacházíme spíše geometrické tvary, čáry, body a křivky. 

Tvorba autora

Svoboda Jan- Znak

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Svoboda Jan- Čtyři srdce

Obrazy, kresby
Cena na dotázání