Sopko Jiří

Jiří Sopko je výraznou a váženou osobností současné umělecké scény. Autor si právem získal svoji autentickou pozici v rámci výtvarné tendence nové figurace. Sopkův rukopis je velice svébytný a nezaměnitelný, v sedmdesátých letech se jeho obrazy vyznačovaly živou barevností a expresivní deformací lidské figury. Později, zhruba od konce osmdesátých let, začal svůj rukopis více uvolňovat a zjednodušovat zobrazení figury, zatímco s výrazným a osobitým koloritem pracuje dodnes. Prostřednictvím svojí tvorby se Sopko vyjadřuje k životu a lidskému bytí, jeho obrazy mnohdy ukrývají hlubší významy, než jak se může na první pohled zdát.