Nesázal Michal

Malíř Michal Nesázal je brněnský rodák a výrazná osobnost současné výtvarné scény. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Jiřího Sopka. Jeho práce je plná snových zobrazení krajin a při pohledu na Nesázalovy obrazy je zřejmé, že autor oplývá velkou mírou fantazie a představivosti. Nesázal se aktivně zajímá o kosmologii či astronomii, odkud také čerpá inspiraci pro své výtvarné vyjádření. Autor je rovněž nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1992. 

Work of the artist

Nesázal Michal - Krajina

Paintings, drawings
Price on request