Jiroudek František

František Jiroudek studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u W. Nowaka. V roce 1937 bylo několik jeho děl vybráno pro výstavu studentských prací v Neapoli. Zpočátku se zabýval figurální a portrétní malbou, aktem či krajinou. Během druhé světové války se věnoval malbě s tématikou divadelního prostředí a také navrhoval kostýmy i scény pro ostravské divadlo. V poválečném období se zabýval krajinomalbou, figurálními díly i ilustrací. Byl členem SVU Mánes a od roku 1961 rovněž profesorem na pražské Akademii výtvarných umění.