Kalvoda Alois

Malíř a grafik Alois Kalvoda pocházel ze Šlapanic u Brna. V letech 1892-1897 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Julia Mařáka. Absolvoval rovněž studijní pobyt v Pařiži a Mnichově. Zabýval se malbou prostých motivů českých luk, stromů a strání. Od Mařákova stylu se odchyloval k dekorativnější malbě v pojetí krajiny v motivu i barvě. Vedle malby se věnoval také pedagogické činnosti.

Work of the artist

Kalvoda Alois - Březový les u hájovny

Paintings, drawings
Price on request