Wolf Jiří

Brněnský výtvarník Jiří Wolf se věnuje umělecké a umělecko-řemeslné tvorbě. Své objekty zhotovuje klasickou kovářskou technikou ruční práce. S kovem začal experimentovat od roku 2005 a stal se klíčovým materiálem Wolfova uměleckého vyjádření.