Wolf Jiří
(1987)

Brněnský výtvarník Jiří Wolf se věnuje umělecké a umělecko-řemeslné tvorbě. Své objekty zhotovuje klasickou kovářskou technikou ruční práce. S kovem začal experimentovat od roku 2005 a stal se klíčovým materiálem Wolfova uměleckého vyjádření. 

Tvorba autora

Wolf Jiří - Gotická šiška

Sochy, plastiky
Cena na dotázání