Špála Václav

Český malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se ve Žlunici u Nového Bydžova. Studium absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval ateliéry profesora Vlaho Bukovace a Františka Thieleho. Jeho raná díla vycházela z expresionicmu a z fauvismu, později byl ovlivněn kubismem, od kterého se odklonil po roce 1923, kdy začal malovat zvláště krajiny, zátiší a květiny s převahou jednoho barevného tónu. Vystavoval se skupinou Tvrdošíjných, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1945 získal čestný titul Národní umělec.