Mašek Vladislav

Vladislav Mašek působil po celý svůj život jako zlatník. Plastikami z taveného skla aktuálně nachází nový terén uměleckého vyjádření. Sklo díky své průhlednosti umožňuje zcela nový výraz, inspirovaný Maškovou rozsáhlou grafickou tvorbou. Ve spolupráci se sklářským mistrem Tomášem Málkem tak vznikají barevné skleněné plastiky vyráběné podle hliněných modelů. 

Work of the artist

Mašek Vladislav - Věž I

Glass
Price on request