Mašek Vladislav

Vladislav Mašek působil po celý svůj život jako zlatník. Plastikami z taveného skla aktuálně nachází nový terén uměleckého vyjádření. Sklo díky své průhlednosti umožňuje zcela nový výraz, inspirovaný Maškovou rozsáhlou grafickou tvorbou. Ve spolupráci se sklářským mistrem Tomášem Málkem tak vznikají barevné skleněné plastiky vyráběné podle hliněných modelů. 

Tvorba autora

Mašek Vladislav - Modrý pták

Sklo
Cena na dotázání

Mašek Vladislav - Věž I

Sklo
Cena na dotázání