Haushofer Max
(1811-1866)

Německý malíř, je znám především jako profesor na pražské Akademii výtvarného umění - tzv. Haushoferova krajinářská škola . Mezi jeho studenty patřil např. Adolf Kosárka, Julius Mařák nebo Alois Bubák. Byl ovlivněn romantismem, ale později se stal zastáncem realistické malby

Tvorba autora

Haushofer Max- Krajina

Obrazy, kresby
Cena na dotázání