Aleš Mikoláš
(1852 - 1913)

Malíř, ilustrátor a grafik Mikoláš Aleš je jednou z nejzásadnějších osobností generace Národního divadla. Studoval na Akademii v Praze u Jana Swertse a Josefa Matyáše Trenkwalda. Velmi hodnotná je Alšova realizace v Národním divadle, kde se v roce 1879 po boku Františka Ženíška účastnil soutěže pro výzdobu foyer. Aleš zde realizoval celkem čtyři nástěnná pole (Život, Mýtus, Historie, Národní zpěv a hudba) a čtrnáct lunet. Samotná tematika lunet vzešla přímo od Alše, Ženíšek zde měl pouze vypomoci s přenesením nákresů do skutečného měřítka. Nicméně porota Národního divadla začala mít postupně výhrady ohledně Alšova kolorování lunet a rozhodla se úkol svěřit Ženíškovi a několika dalším malířům. Celá tato situace Alše poněkud zasáhla a od té doby se místo malby začal věnovat především kresbě. Z oblasti ilustrace jsou nejhodnotnější zejména Alšovy ilustrace Jiráskových Starých pověstí českých. Aleš rovněž kreslil pro řadu tehdejších časopisů, čítanek a kalendářů. 

Tvorba autora

Aleš Mikoláš - Figurální kompozice

Obrazy, kresby
Cena na dotázání