Malina Miroslav
(1956)

Malíř a grafik, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté AVU v Praze. Je členem skupiny Východní Morava a Sdružení Q. Ve své tvorbě se věnuje především volné malbě, realizaci objektů, ilustraci, volné i užité grafice. Blízká mu je také automatická tekutá reliéfní kresba. 

Tvorba autora

Malina Miroslav- Bez názvu

Obrazy, kresby
Cena na dotázání

Malina Miroslav- Z cyklu Lovci a oběti

Obrazy, kresby
Cena na dotázání