Svoboda Rudolf
(1924 - 1994)

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství. Jako student Akademie výtvarných umění v Praze, kde chvíli působil také jako asistent, se učil u Karla Pokorného. Je tvůrcem řady monumentálních realizací ve veřejném prostoru, ale i drobnějších prací spíše komorního charakteru. Ve Svobodově díle převládá zaměření na figuru, která je často pojata inovativně a v moderním duchu, přesto si zachovává svoji čitelnost a eleganci.