Mervart Augustin
(1889 - 1968)

Mervart je dalším z krajinářů Vysočiny, narozený v Krásné nad Bečvou. Studoval figurální řezbářství na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Jeho mládí zasáhla první světová válka, které se účastnil na rumunské frontě. Pro jeho dílo jsou stěžejní vyobrazení valašské krajiny. Nezřídka kdy se ale věnoval i tématice českých měst a vesnic. Augustin Mervart patří k umělcům, kteří si dokázali získat uznání již za svého života. V případě Mervarta toto uznání přetrvává i po jeho smrti.Kromě účasti na mnohých výstavách svědčí o jeho oblibě i jedna z přerovských ulic, pojmenovaná po známém malíři. 

Tvorba autora

Mervart Augustin - Poslední sníh

Obrazy, kresby
Cena na dotázání