Kvíčala Petr
(1960)

Český malíř a pedagog. Studium absolvoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, samostatně vystavuje od roku 1985. Patří k významným osobnostem české abstraktní malby. Hlavním prvkem v jeho tvrobě jsou ornamentální linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie nebo smyčky, které různým způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství

Tvorba autora

Kvíčala Petr- No. 28

Obrazy, kresby
Cena na dotázání