Pardy Pavel
(1955)

Malíř Pavel Pardy pochází z Opavy. Jeho obrazy se vyznačují snovou atmosférou, Pardy zobrazuje různé imaginativní krajiny a prostory naplněné množstvím surrealistických prvků.