Jirků Boris
(1955)

Malíř, ilustrátor a sochař Boris Jirků se narodil v roce 1955 ve Zlíně. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Arnošta Paderlíka. Boris Jirků se vedle malby věnuje rovněž výuce figurální kresby. Nejprve působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a nyní na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Tvorba autora

Boris Jirků- Žluté oči

Obrazy, kresby
Cena na dotázání