Tittelbach Vojtěch
(1900 - 1971)

Malíř a grafik Vojtěch Tittelbach vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Byl žákem Maxe Švabinského. Během svého tvůrčího období prošel množstvím různých vlivů a inspirací. Na začátku své umělecké kariéry měla na autora vliv sociální grafika, později rovněž surrealistické motivy, poetismus či kubismus. Tittelbach také absolvoval studijní pobyt v Paříži u Františka Kupky. Autor se vedle vlastní tvorby věnoval i pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze.