Červinka Zdeněk
(1928 - 2016)

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci, který si ale přál, aby se jeho syn věnoval serioznímu stylu života a nechal mladého Zdeňka zapsat na obchodní akademii. Malířova pověstná bohémská duše ale Červinku táhla do světa umění a poezie. Ačkoliv obchodní akademii vystudoval, nebyl schopen se v této kariéře věnovat. Vystřídal několik dělnických zaměstnání, aby se nakonec ve svých 31 letech přihlásil na Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Zde se spřátelil se sochařem a scénografem Ivanem Theimerem, s nímž během Pražského jara odjel do Paříže. Na rozdíl od Theimera ale Červinka ve Francii nezůstal a vrátil se domů, kde nadále působil a tvořil. V jeho díle dominují témata tajemných krajin, muzikantů, vtip, ale i hloubavý tón a skryté otázky. Tento Mistr šerosvitu, přezdívaný Targus, po právu měl a stále má širokou základnu svých obdivovatelů.