Aleš Mikoláš

Aleš Mikoláš

Malíř, ilustrátor a grafik Mikoláš Aleš je jednou z nejzásadnějších osobností generace Národního divadla. Studoval…

Benda Josef

Benda Josef

Výtvarník Josef Benda studoval na brněnské škole uměleckých řemesel. Věnuje se především řezbářství a také malbě.…

Benedikt Václav

Benedikt Václav

Plzeňský rodák Václav Benedikt patří k významným představitelům současné české výtvarné scény. V letech 1978-1984…

Bím Tomáš

Bím Tomáš

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských…

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich

Blažíček byl nazýván "malířem radosti" a z jeho obrazů opravdu na pozorovatele působí povznesená nálada. Uvolněný…

Bokšay Jozef

Bokšay Jozef

Ukrajinský malíř Jozef Bokšay od roku 1918 vyučoval kreslení společně s geometrií na gymnáziu v Užhorodu. Současně…

Born Adolf

Born Adolf

Born je jedním z nejoblíbenějších českých malířů, grafiků a ilustrátorů. Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické…

Brunovský Albín

Brunovský Albín

Slovenský malíř, ilustrátor a grafik Albín Brunovský studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Později…

Čančík Arno

Čančík Arno

Arno Čančík studoval kovorytectví na státní odborné škole v Jablonci nad Nisou. Přibližně od sedmdesátých let se…

Čech Pavel

Čech Pavel

Dříve, než se Pavel Čech začal plně věnovat výtvarné tvorbě, pracoval řadu let jako hasič. V roce 2004 své povolání…

Červinka Zdeněk

Červinka Zdeněk

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Chlupáč Miloslav

Chlupáč Miloslav

Malíř a sochař Miloslav Chlupáč se narodil v roce 1920 v Benešově u Prahy. Zpočátku se věnoval studiu medicíny, ale…

Cigler Václav

Cigler Václav

Václav Cigler, mezinárodně uznávaný umělec v oblasti skla byl prvním, kdo uvažoval o potenciálu tohoto materiálu v…

Frolka Antoš

Frolka Antoš

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Gedeón Alberto

Gedeón Alberto

Umělecký sochař Alberto Gedeón se narodil roku 1976 v Limě. Svoji profesionální kariéru zahájil na Akademii…

Halva Michal

Halva Michal

Michal Halva je umělcem, který ve své tvorbě snoubí imaginaci a hravost. Jeho dílo je nepřehlédnutelné a svojí…

Havelka Roman

Havelka Roman

Krajinář Roman Havelka studoval u Julia Mařáka a Antonína Slavíčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky…

Höhmová Zdena

Höhmová Zdena

Malířka, ilustrátorka a grafička Zdena Höhmová se narodila v roce 1955 v Brně. V letech 1975-1981 studovala na…

Holub Josef

Holub Josef

Malíř Josef Holub se v rámci své tvorby zabýval především krajinomalbou. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Hudeček Antonín

Hudeček Antonín

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Hudeček František

Hudeček František

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Husáriková Jindra

Husáriková Jindra

Malířka Jindra Husáriková studovala nejprve na Státní keramické škole v Teplicích a poté v letech 1949-1954…

Jambor Josef

Jambor Josef

Josef Jambor, žijící v letech 1887 - 1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u…

Janeček Ota

Janeček Ota

Vzhledem k tomu, že grafik, malíř a ilustrátor Ota Janeček je umělcem generace druhé světové války, v jeho tvorbě…

Jaroněk Bohumír

Jaroněk Bohumír

Malíř a grafik Bohumír Jaroněk byl původně vyučen jako řezbář, absolvoval odbornou školu pro umělecký průmysl…

Jarošová Lenka

Jarošová Lenka

Lenka Jarošová se narodila v roce 1957 v Novém Boru. Práci se sklem se zabývá již od střední školy. V letech 1976…

Jirků Boris

Jirků Boris

Malíř, ilustrátor a sochař Boris Jirků se narodil v roce 1955 ve Zlíně. Studoval na Akademii výtvarných umění v…

Jiroudek František

Jiroudek František

František Jiroudek studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u W. Nowaka. V roce 1937 bylo několik jeho děl…

Kadlecová Zuzana

Kadlecová Zuzana

Malířka Zuzana Kadlecová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zpočátku se věnovala studiu…

Kalina Karel

Kalina Karel

Karel Kalina pochází z Nového Města na Moravě. Hlavní téma, promítající se skrz celou jeho tvorbu, představuje jeho…

Kaloč Jiří

Kaloč Jiří

Malíř Jiří Kaloč vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Hlavní inspiraci autorovy…

Kalvoda Alois

Kalvoda Alois

Malíř a grafik Alois Kalvoda pocházel ze Šlapanic u Brna. V letech 1892-1897 studoval na Akademii výtvarných umění v…

Kanyza Jan

Kanyza Jan

Jan Kanyza se narodil v roce 1947 v Lipníku nad Bečvou. Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v…

Kars Georges

Kars Georges

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Kodet Emanuel

Kodet Emanuel

Sochař, grafik a malíř Emanuel Kodet studoval u Stanislava Suchardy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.…

Kodet Kristian

Kodet Kristian

Kristian Kodet se narodil v roce 1948 do umělecké rodiny českého sochaře Jana Kodeta. Jeho dědečkem byl sochař…

Komárek Vladimír

Komárek Vladimír

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Kompánek Vladimír

Kompánek Vladimír

Slovenský malíř a sochař Vladimír Kompánek studoval v letech 1947-1949 na Slovenské vysoké škole technické v…

Kotík Pravoslav

Kotík Pravoslav

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Kříž Milan

Kříž Milan

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Kubíček Jánuš

Kubíček Jánuš

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Kubín Otakar

Kubín Otakar

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Kuklík Ladislav

Kuklík Ladislav

Ladislav Kuklík studoval v letech 1968-1974 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Realizuje se zejména v…

Kuklíková Michaela

Kuklíková Michaela

Michaela Kuklíková, žena grafika a kreslíře Ladislava Kuklíka, studovala v letech 1973-1979 architekturu na ČVUT. Ve…

Lacinová Sylva

Lacinová Sylva

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

Lhoták Kamil

Lhoták Kamil

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Lorenz Rudi

Lorenz Rudi

Výtvarník Rudi Lorenz, narozený ve slovenské Žilině, strávil významnou část svého života v Brně, kde tvořil a…

Málek Antonín

Málek Antonín

Malíř, odborný publicista a scénograf Antonín Málek je významným představitelem poválečného umění. V šedesátých…

Mařák Julius

Mařák Julius

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Matal Bohumír

Matal Bohumír

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Mervart Augustin

Mervart Augustin

Mervart je dalším z krajinářů Vysočiny, narozený v Krásné nad Bečvou. Studoval figurální řezbářství na Odborné škole…

Mikulka Alois

Mikulka Alois

Brněnský rodák Alois Mikulka se vedle malby věnuje rovněž grafice, sochařství, ilustraci, poezii či scénografii.…

Mitwally Jan

Mitwally Jan

Jan Mitwally se narodil v roce 1966 v Praze. O malbu se začal zajímat koncem osmdesátých let. Tvorba Mitwallyho je…

Nemes Endre

Nemes Endre

Endre Nemes, maďarský malíř, grafik a scénograf byl úzce spojen s českým i slovenským prostředím. Během svého mládí…

Nesázal Michal

Nesázal Michal

Malíř Michal Nesázal je brněnský rodák a výrazná osobnost současné výtvarné scény. Studoval na Akademii výtvarných…

Netík Jiří

Netík Jiří

Sochař, restaurátor a řezbář Jiří Netík se narodil v roce 1953 v Brně. V oblasti řezbářství vyniká především v…

Netík Miroslav

Netík Miroslav

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu…

Nikl František

Nikl František

Malíř František Nikl, moravský rodák, v rámci své pedagogické činnosti působil jako docent na Vysoké škole…

Nižňanský Peter

Nižňanský Peter

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…

Odstrčil Viki

Odstrčil Viki

Viki Odstrčil, žijící a tvořící v Brně, je osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské…

Palová Zora

Palová Zora

Zora Palová se narodila v roce 1947 v Bratislavě. Autorka se realizuje výhradně v práci se sklem. V letech 1971-1975…

Pardy Pavel

Pardy Pavel

Malíř Pavel Pardy pochází z Opavy. Jeho obrazy se vyznačují snovou atmosférou, Pardy zobrazuje různé imaginativní…

Pecka Jaroslav

Pecka Jaroslav

Akademický malíř Jaroslav Pecka pocházel z Lužic u Hodonína. V letech 1954-1960 studoval na Vysoké škole…

Polcar Ivan

Polcar Ivan

Brněnský malíř a grafik Ivan Polcar se narodil v roce 1946. V rodném Brně studoval obor grafiky, které se vedle…

Procházka Antonín

Procházka Antonín

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Procházka Jaro

Procházka Jaro

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Rabas Václav

Rabas Václav

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Radimský Václav

Radimský Václav

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Rossí Karel

Rossí Karel

Malíř Karel Rossí je brněnským rodákem a jeho obrazy protknuté velkou mírou fantazie zobrazují různé transcendentní…

Roubíček René

Roubíček René

Umělecký sklář René Roubíček byl bezesporu jednou z předních osobností českého sklářství. Po druhé světové válce…

Sadofsky a Trantina

Sadofsky a Trantina

Umělecká dvojice Sadofsky Trantina, kterou tvoří Peter Sadofsky a Dan Trantina, je vycházející hvězdou současné…

Šíma Ladislav

Šíma Ladislav

Ladislav Šíma studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Bukovace, Thieleho a Roubalíka. Věnoval se…

Šimotová Adriena

Šimotová Adriena

Malířka, sochařka a grafička Adriena Šimotová se ve své tvorbě zaměřovala především na člověka a symboliku lidského…

Škarohlíd Jaroslav

Škarohlíd Jaroslav

Grafik, malíř a ilustrátor Jaroslav Škarohlíd se narodil v roce 1925 v Brně. Studoval na Vysoké škole…

Sklenář Zdeněk

Sklenář Zdeněk

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Sopko Jiří

Sopko Jiří

Jiří Sopko je výraznou a váženou osobností současné umělecké scény. Autor si právem získal svoji autentickou pozici…

Šperková Blanka

Šperková Blanka

Blanka Šperková začala experimentovat s dráty zhruba v roce 1970. Hlavní inspirací pro ni byly tradiční techniky…

Štěpán Ivan

Štěpán Ivan

Ivan Štěpán pochází z Nového Města na Moravě. Absolvoval Střední uměleckou školu sklářskou ve Světlé nad Sázavou. V…

Šťovíček Tom

Šťovíček Tom

Brněnský umělec Šťovíček Tom se věnuje především grafice, ilustraci a tvorbě reliéfních plastických obrazů. V jeho…

Střížek Antonín

Střížek Antonín

Antonín Střížek studoval na AVU v Praze. V jeho tvorbě převládá zejména idylické pojetí krajin či různých zátiší.…

Švabinský Max

Švabinský Max

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Svoboda Rudolf

Svoboda Rudolf

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Svobodová Ivana

Svobodová Ivana

Ivana Svobodová studovala v letech 1974-1980 Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Součka. Její dílo je součástí…

Tavík Šimon František

Tavík Šimon František

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Teichmann Václav

Teichmann Václav

Václav Teichmann se narodil v roce 1954. Svoji první kresbu publikoval v roce 1972. Deset let spolupracoval s…

Tichý František

Tichý František

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Tittelbach Vojtěch

Tittelbach Vojtěch

Malíř a grafik Vojtěch Tittelbach vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Byl žákem Maxe Švabinského. Během…

Tománek Zdeněk

Tománek Zdeněk

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

Trnka Jiří

Trnka Jiří

Jiří Trnka byl vedle malby významným ilustrátorem, scénografem a loutkářem. Trnka měl k výtvarné scéně velmi blízko…

Ullmann Josef

Ullmann Josef

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Uprka Joža

Uprka Joža

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Vacke Josef

Vacke Josef

Malíř Josef Vacke se mimo svých dalších studií učil u Otakara Nejedlého v krajinářské speciálce na Akademii…

Valeš Jiří

Valeš Jiří

Jiří Valeš se ve své tvorbě zaměřuje na malbu městských vedut, které zobrazuje v nočním světle. Valeš cestuje po…

Vavrová Katarina

Vavrová Katarina

Katarina Vavrová, slovenská malířka a grafička, studovala knižní ilustraci u profesora Albína Brunovského na Vysoké…

Velčovský Josef

Velčovský Josef

Malíř, ilustrátor a grafik Josef Velčovský studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Během svých studií hodně…

Vida Marian

Vida Marian

Marian Vida, výrazný slovenský malíř, žije a vytváří své obrazy v Bratislavě. Jeho dílo je prezentováno v řadě…

Vik Karel

Vik Karel

Malíř, ilustrátor a grafik Karel Vik byl velmi všestranným umělcem s širokým polem působnosti. Patří k zakládajícím…

Vízner František

Vízner František

František Vízner je bezpochyby jednou z předních ikon českého sklářství. Jeho dílo je mezinárodně uznávané a je…

Vontor Linda

Vontor Linda

Linda Vontor se narodila v roce 1980 v Ostravě. Aktuálně již několik let žije a tvoří v Praze. Její obrazy se…

Wolf Jiří

Wolf Jiří

Brněnský výtvarník Jiří Wolf se věnuje umělecké a umělecko-řemeslné tvorbě. Své objekty zhotovuje klasickou…

Zábranský Vlastimil

Zábranský Vlastimil

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě…

Zedník Tomiš

Zedník Tomiš

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Zoubek Olbram

Zoubek Olbram

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…