Bohumír Matal

Bohumír Matal (1922 – 1988)

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Tomáš Bím

Tomáš Bím (1946)

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských…

Václav Radimský

Václav Radimský (1867 – 1946)

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Miroslav Netík

Miroslav Netík (1920 - 2018)

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu svého…
Oldřich Blažíček

Oldřich Blažíček (1887 - 1953)

Blažíček byl nazýván "malířem radosti" a z jeho obrazů opravdu na pozorovatele působí povznesená nálada. Uvolněný…

Kamil Lhoták (1912 - 1990)

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Antonín Procházka (1882 - 1945)

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Antonín Hudeček

Antonín Hudeček (1872 - 1941)

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Max Švabinský (1873 - 1962)

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Zdeněk Sklenář (1910 - 1986)

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Georges Kars (1880 - 1945)

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Vladimír Komárek (1928 - 2002)

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Ota Janeček (1919 - 1988)

Malíř a grafik Ota Janeček studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém a krátce na Umělecko-průmyslové…

Jaro Procházka (1886 - 1949)

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Julius Mařák (1832 - 1899)

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Viki Odstrčil

Viki Odstrčil (1951)

Viki Odstrčil, žijící a tvořící v Brně, je osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské…

Tomiš Zedník

Tomiš Zedník (1978)

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Otakar Kubín (1883 - 1969)

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Antoš Frolka (1877 - 1935)

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Zdeněk Červinka (1928 - 2016)

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Josef Ullmann (1870 - 1922)

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Pravoslav Kotík

Pravoslav Kotík (1889 - 1970)

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Joža Uprka (1861 - 1940)

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Rudolf Svoboda (1924 - 1994)

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Jánuš Kubíček (1921 - 1993)

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Milan Kříž (1945)

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Zdeněk Tománek (1958)

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

František Tavík Šimon (1877 -1942)

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Olbram Zoubek (1926 - 2017)

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…

Václav Rabas (1885 - 1924)

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Adolf Born (1930 - 2016)

Born je jedním z nejoblíbenějších českých malířů, grafiků a ilustrátorů. Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické…

František Tichý (1896 - 1961)

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Sylva Lacinová (1923 - 2019)

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

František Hudeček (1909 - 1990)

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Václav Cigler (1929)

Sochař, architekt a pedagog Václav Cigler, narozený ve Vsetíně, se řadí k našim nejvýznamnějším žijícím sklářům.…

Peter Nižňanský (1956)

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…