Bauch Jan

Bauch Jan (1898 - 1995)

Malíř, sochař a grafik Jan Bauch se během svých studií učil u Maxe Švabinského v jeho grafické speciálce na Akademii…

Bím Tomáš

Bím Tomáš (1946)

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských…

Blažíček Oldřich

Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

Blažíček byl nazýván "malířem radosti" a z jeho obrazů opravdu na pozorovatele působí povznesená nálada. Uvolněný…

Bokšay Jozef

Bokšay Jozef (1891 - 1975)

Ukrajinský malíř Jozef Bokšay od roku 1918 vyučoval kreslení společně s geometrií na gymnáziu v Užhorodu. Současně…

Červinka Zdeněk

Červinka Zdeněk (1928 - 2016)

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Chlupáč Miloslav

Chlupáč Miloslav (1920 - 2008)

Malíř a sochař Miloslav Chlupáč se narodil v roce 1920 v Benešově u Prahy. Zpočátku se věnoval studiu medicíny, ale…

Frolka Antoš

Frolka Antoš (1877 - 1935)

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Halva Michal

Halva Michal

Michal Halva je umělcem, který ve své tvorbě snoubí imaginaci a hravost. Jeho dílo je nepřehlédnutelné a svojí…

Havelka Roman

Havelka Roman

Krajinář Roman Havelka studoval u Julia Mařáka a Antonína Slavíčka na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky…

Hudeček Antonín

Hudeček Antonín (1872 - 1941)

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Hudeček František

Hudeček František (1909 - 1990)

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Jambor Josef

Jambor Josef (1887 - 1964)

Josef Jambor, žijící v letech 1887 - 1964, náleží k oblíbeným českým krajinářům. V mládí absolvoval školení u…

Janeček Ota

Janeček Ota (1919 - 1996)

Vzhledem k tomu, že grafik, malíř a ilustrátor Ota Janeček je umělcem generace druhé světové války, v jeho tvorbě…

Kadlecová Zuzana

Kadlecová Zuzana (1960)

Malířka Zuzana Kadlecová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zpočátku se věnovala studiu…

Kars Georges

Kars Georges (1880 - 1945)

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Komárek Vladimír

Komárek Vladimír (1928 - 2002)

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Kotík Pravoslav

Kotík Pravoslav (1889 - 1970)

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Kříž Milan (1945)

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Kubíček Jánuš

Kubíček Jánuš (1921 - 1993)

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Kubín Otakar

Kubín Otakar (1883 - 1969)

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Lacinová Sylva

Lacinová Sylva (1923 - 2019)

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

Lhoták Kamil

Lhoták Kamil (1912 - 1990)

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Lorenz Rudi

Lorenz Rudi (1945 - 2019)

Výtvarník Rudi Lorenz, narozený ve slovenské Žilině, strávil významnou část svého života v Brně, kde tvořil a…

Málek Antonín

Málek Antonín (1937)

Malíř, odborný publicista a scénograf Antonín Málek je významným představitelem poválečného umění. V šedesátých…

Mařák Julius (1832 - 1899)

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Matal Bohumír

Matal Bohumír (1922 – 1988)

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Mervart Augustin

Mervart Augustin (1889 - 1968)

Mervart je dalším z krajinářů Vysočiny, narozený v Krásné nad Bečvou. Studoval figurální řezbářství na Odborné škole…

Nesázal Michal

Nesázal Michal (1963)

Malíř Michal Nesázal je brněnský rodák a výrazná osobnost současné výtvarné scény. Studoval na Akademii výtvarných…

Netík Miroslav

Netík Miroslav (1920 - 2018)

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu…

Nikl František

Nikl František (1935 - 2005)

Malíř František Nikl, moravský rodák, v rámci své pedagogické činnosti působil jako docent na Vysoké škole…

Nižňanský Peter (1956)

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…

Odstrčil Viki

Odstrčil Viki (1951)

Viki Odstrčil, žijící a tvořící v Brně, je osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské…

Polcar Ivan

Polcar Ivan

Brněnský malíř a grafik Ivan Polcar se narodil v roce 1946. V rodném Brně studoval obor grafiky, které se vedle…

Procházka Antonín

Procházka Antonín (1882 - 1945)

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Procházka Jaro (1886 - 1949)

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Rabas Václav

Rabas Václav (1885 - 1924)

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Radimský Václav

Radimský Václav (1867 – 1946)

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Reynek Bohuslav

Reynek Bohuslav (1892 - 1971)

Grafik a básník Bohuslav Reynek již od raného věku projevoval svůj vztah k poezii i malířství. Po studiu v Čechách…

Sadofsky a Trantina

Sadofsky a Trantina

Umělecká dvojice Sadofsky Trantina, kterou tvoří Peter Sadofsky a Dan Trantina, je vycházející hvězdou současné…

Sklenář Zdeněk

Sklenář Zdeněk (1910 - 1986)

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Střížek Antonín

Střížek Antonín (1959)

Antonín Střížek studoval na AVU v Praze. V jeho tvorbě převládá zejména idylické pojetí krajin či různých zátiší.…

Švabinský Max

Švabinský Max (1873 - 1962)

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Svoboda Rudolf

Svoboda Rudolf (1924 - 1994)

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Tavík Šimon František

Tavík Šimon František (1877 -1942)

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Tichý František

Tichý František (1896 - 1961)

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Tománek Zdeněk

Tománek Zdeněk (1958)

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

Ullmann Josef (1870 - 1922)

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Uprka Joža (1861 - 1940)

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Vacke Josef

Vacke Josef (1907 - 1987)

Malíř Josef Vacke se mimo svých dalších studií učil u Otakara Nejedlého v krajinářské speciálce na Akademii…

Vik Karel

Vik Karel (1883 - 1964)

Malíř, ilustrátor a grafik Karel Vik byl velmi všestranným umělcem s širokým polem působnosti. Patří k zakládajícím…

Zábranský Vlastimil

Zábranský Vlastimil (1936)

Malíř, kostýmní výtvarník a scénograf Vlastimil Zábranský studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě…

Zedník Tomiš

Zedník Tomiš (1978)

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Zoubek Olbram

Zoubek Olbram (1926 - 2017)

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…