Reynek Bohuslav
(1892 - 1971)

Grafik a básník Bohuslav Reynek již od raného věku projevoval svůj vztah k poezii i malířství. Po studiu v Čechách odešel do Francie, kde se rovněž oženil. Od té doby žil střídavě ve Francii a v Čechách, v rodném Petrkově. Nicméne v roce 1936 se společně se svojí ženou v Petrkově usadili trvale. Ve Francii realizoval Reynek řadu výstav a jeho dílo tam bylo velmi ceněno. Autora zásadně ovlivnila technika suché jehly, se kterou dlouhodobě pracoval. Této technice se začal věnovat zhruba od roku 1933. Mezi lety 1933-1971 Reynek realizoval stovky grafických listů s použitím suché jehly či leptu. Pro tvorbu tohoto mimořádného grafika jsou charakteristické zejména biblické motivy či krajina.