Poděkování

Děkujeme všem dražitelům za účast v naší 2. online aukci a gratulujeme všem, kteří si výhrou v aukci udělali radost.

Zakoupené položky je možné si vyzvednout po připsání prostředků na náš účet, a to v Galerii Dílo, Radnická 1, 602 00 Brno.  Vzhledem však k současnému omezemí je třeba vyzvednutí dopředu nahlásit e-mailem: info@galeriedilo.cz nebo telefonicky: +420 734 621 136.

V případě potřeby je možno najet vozem přímo před galerii, je však potřeba to nahlásit s dostatečným předstihem.

Za Galerii Dílo všechny zdraví Roman Kalina