Bohumír Matal

Bohumír Matal

Bohumír Matal, brněnský rodák, byl nejmladším členem Skupiny 42, ve které působil i Kamil Lhoták, František Hudeček,…

Tomáš Bím

Tomáš Bím

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím se narodil roku 1946 v Praze, kde v mládí absolvoval učiliště Středočeských…

Václav Radimský

Václav Radimský

Václav Radimský je často označován za našeho předního impresionistu. Byl to právě on, kdo prostřednictvím svých…

Miroslav Netík

Miroslav Netík

Miroslav Netík, Rodák z Vamberka, se ještě jako malé dítě s rodinou přestěhoval do Brna, kde pak strávil většinu svého…
Oldřich Blažíček

Oldřich Blažíček

Blažíček byl nazýván "malířem radosti" a z jeho obrazů opravdu na pozorovatele působí povznesená nálada. Uvolněný…

Kamil Lhoták

Malíř, grafik a ilustrátor, jenž stál u zrodu Skupiny 42, byl již od dětství přitahován světem výtvarného umění.…

Antonín Procházka

Malíře, grafika a ilustrátora Antonína Procházku, narozeného ve Vážanech u Vyškova, lze chápat jako velkého…

Antonín Hudeček

Antonín Hudeček

Hudeček náleží k českým krajinářům inspirovaným tvorbou Julia Mařáka a Antonína Slavíčka. Ačkoliv začínal v roce…

Max Švabinský

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil…

Zdeněk Sklenář

Zdeněk Sklenář byl český malíř, grafik a typograf. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Arnošta Hofbauera,…

Georges Kars

Georges Kars, rozený Jiří Karpeles, pocházel ze židovské rodiny obchodníka s obilím a majitele parního mlýna Viléma…

Vladimír Komárek

Vladimír Komárek, jeden z výrazných českých umělců 20. století, se narodil v Hořensku na Semilsku, jež se také stalo…

Ota Janeček

Malíř a grafik Ota Janeček studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém a krátce na Umělecko-průmyslové…

Jaro Procházka

Procházkova studia na pražské Akademii výtvarných umění byla přerušena událostmi první světové války, jeho odhodlání…

Julius Mařák

Julius Mařák je umělcem, s jehož jménem se pojí vývoj moderní české krajinomalby. Během svého učitelského působení v…

Viki Odstrčil

Viki Odstrčil

Viki Odstrčil, žijící a tvořící v Brně, je osobitým sochařským talentem a zajímavou osobností nejen brněnské…

Tomiš Zedník

Tomiš Zedník

Sám Tomiš Zedník, sochař narozený a žijící ve Vyškově na Morevě, tvrdí, že se snaží, aby jeho sochy měly vtip. A…

Otakar Kubín

Otakar Kubín, původem z Boskovic, je malířem, který svůj život strávil střídavě u nás a ve Francii, kde přijal…

Antoš Frolka

Byl jedním z náledovníků a přátel Joži Uprky. Poté co u něj absolvoval malířské školení, byl Frolka přijat na…

Zdeněk Červinka

Malíř Zdeněk Červinka, narozený v Uherském Hradišti, zdědil své umělecké založení po svém kulturně angažovaném otci,…

Josef Ullmann

Josef Ullmann byl populárním českým krajinářem, odchovancem slavné krajinářské školy Julia Mařáka. Po dokončení…

Pravoslav Kotík

Pravoslav Kotík

Pravoslav Kotík byl český malíř a grafik. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Emanuela Dítěte, Karla…

Joža Uprka

Joža Uprka se narodil ve vesnici Kněždub do rodiny rolníka a malíře samouka Jana Uprky. Umělecké nadání po svém otci…

Rudolf Svoboda

Rudolf Svoboda byl českým akademickým sochařem, který se kromě sochařiny věnoval i restaurátorství a medailerství.…

Jánuš Kubíček

Jánuš Kubíček pocházel z umělecky založené rodiny (jeho otec i strýc byli uznávanými sochaři) a již v mládí začal…

Milan Kříž

Sochař Milan Kříž je velice zajímavou osobností současné české tvorby, ačkoliv většinu svého času tráví za hranicemi…

Zdeněk Tománek

Tománek pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil a vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové…

František Tavík Šimon

František Tavík Šimon byl český malíř, grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty. Narodil se v Železnici a zemřel…

Olbram Zoubek

Olbram Zoubek náleží k předním sochařům své generace. Narodil se v Praze, kde získal i základy pro svoji budoucí…

Václav Rabas

Rabas se narodil v Krušovicích do rodiny mlynáře, především díky jeho matce se mu ale podařilo získat odpovídající…

Adolf Born

Born je jedním z nejoblíbenějších českých malířů, grafiků a ilustrátorů. Vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické…

František Tichý

František Tichý vystudoval v letech 1917 - 1923 pražskou Akademii, po jejímž dokončení se ještě do roku 1953…

Sylva Lacinová

Sylva Lacinová je brněnská umělkyně, která svým sochařským dílem přispěla do soukromých sbírek i do veřejného…

František Hudeček

František Hudeček, absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, patřil ke členům výtvarné Skupiny 42, která vznikala…

Václav Cigler

Sochař, architekt a pedagog Václav Cigler, narozený ve Vsetíně, se řadí k našim nejvýznamnějším žijícím sklářům.…

Peter Nižňanský

Peter Nižňanský je sochařem, jehož tvorba se u milovníků umění stala často vyhledávanou. Narodil se na Slovensku,…