Jan Bauch, Antonín Málek a další

Vážení návštěvníci, do nabídky naší galerie aktuálně přibyla nová umělecká díla od řady pozoruhodných výtvarníků. Výrazně kolorované akty Jana Baucha, Netíkovy vzpomínky z exotických cest po Karibiku, přírodní scenérie s jemnou barevností Josefa Vackeho, žáka Otakara Nejedlého, silně expresivní zobrazení mužské tváře Antonína Málka a další. Srdečně Vás zveme na osobní prohlídku.