Ota Janeček
(1919 - 1988)

Malíř a grafik Ota Janeček studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém a krátce na Umělecko-průmyslové škole, kterou ovšem nedokončil. Vešel ve známost také jako významný ilustrátor, jehož doprovodné kresby k veršům Františka Hrubína, Josefa Seiferta, Ovidia, ale i dětského Slabikáře  a Čítanky, znají čtenáři několika generací. Patřil ke členům SVU Mánes i SČUG Hollar. Jeho celoživotní tvorbu reflektovala retrospektivní výstava v pražském Mánesu v roce 1995. Janečkova kresba je uznávaná jak doma, tak v zahraničí, kde byl jeho přínos kreslířskému řemeslu srovnáván s Picassovým nebo Matissovým a jeho práce mají zastoupení ve sbírkách, jakými jsou Národní galerie v Praze, londýnská Tate Gallery či japonské Tochigi Perfectural Museum of Fine Arts.