Max Švabinský
(1873 - 1962)

Národní umělec Max Švabinský byl významný český malíř a grafik, profesor pražské AVU. V malbě jej výrazně ovlivnil především Maxmilián Pirner, u kterého studoval v letech 1891 - 1898. Již od roku 1891 byl Švabinský členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V letech 1889 - 1899 pobýval v Paříži a roku 1901 obdržel první cenu České akademie věd a umění. Na Akademii založil po svém jmenování profesorem v roce 1910 grafickou speciálku, kterou také vedl. Byl jedním ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V průběhu své umělecké kariéry se Švabinský věnoval mnoha technikám, mezi kterými můžeme vyzdvihnout olejomalbu, perokresbu, mozaiku, akvarel či lept. Navrhoval též vytráže, gobelíny, poštovní známky nebo bankovky.