Bauch Jan
(1898 - 1995)

Malíř, sochař a grafik Jan Bauch se během svých studií učil u Maxe Švabinského v jeho grafické speciálce na Akademii výtvárných umění v Praze. Nicméně v tomto ateliéru kvůli svému odlišnému výtvarnému přístupu nevydržel příliš dlouho a společně s několika dalšími spolužáky se jej rozhodl opustit. Bauch naopak velkou inspiraci spatřoval v kubismu či surrealismu. Vliv na jeho tvorbu měly rovněž studijní cesty ve Francii a Itálii. Autor má velmi svébytný expresivní rukopis s výrazným koloritem.

Tvorba autora

Bauch Jan - Akt

Obrazy, kresby
0,–

Bauch Jan - Dívka

Obrazy, kresby
0,–

Bauch Jan - Dva klauni

Obrazy, kresby
0,–

Bauch Jan - Akt

Obrazy, kresby
0,–